නාරම්මල මයුරපාදයේ පුස්තකාලය තෙමෙනවා

0
17

රඹාවැව – කේ.ඒ. ජයසූරිය

නාරම්මල මයුරපාද මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පවතින අඩුපාඩු නිසා පාසල් සිසුන් මෙන්ම ගුරුවරුන්ද අපහසුතාවට පත්ව සිටිති.

10 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා 1,700ක් පමණ සිසුන්ගේ භාවිතය සඳහා ඇත්තේ එක් වැසිකිළියක් පමණි. එහිද අබලන්ව නළ පද්ධතිය පුපුරා ගොස් ඇත.

විවේක කාලයේදී වැසිකිළිය පාවිච්චි කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ සිසුන් කිහිපදෙනකුටය. අනෙක් සිසුන් පන්තිවල උගන්වන වේලාවල්වලට වරින්වර වැසිකිළි යෑමට පුරුදුව සිටිති. එම නිසා සිසුන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීමේදී ප්‍රශ්න ඇති වී තිබෙන බව ගුරුවරු පවසති. වසර ගණනාවක් පැරැණි පුස්තකාල ගොඩනැඟිල්ලේ වහලය දිරාපත්ව ඇත. එහි සිවිලිමක් ඇත්තේම නැත. වහලය අබලන් නිසා වැසි වේලාවට ජලය ශාලාව තුළට පැමිණ වටිනා පොත් තෙමී දිරාපත්ව ඇති බව පුස්තකාල භාර මහත්මීන් පැවැසුවාය. පුස්තකාලයේ සියලු මේස දිරාපත්ව ගොසිනි. පුටු නැත. සිසුන් එක එක වර්ගයේ පුටු ගෙනැවිත් තබාගෙන ඇත. ‍ෙදාරවල්වල උළුවහු සියල්ල දිරාපත්ව ඇත.

පුස්තකාල ගොඩනැඟිල්ලට විදුලිය ලබාදී ඇති විදුලි පද්ධතිය තැනින් තැන කැඩී දිරාපත්ව ඇත. ප්‍රධාන ස්විච් කෑලිවලට කැඩී ඇති නිසා සිසුන්ගේ ජීවිතවලට ද අවදානමක් ඇති බව සිසුහු පවසති. මේ පිළිබඳව වරින්වර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කළ ද තවමත් විසඳුමක් ලැබී නැත. මෙම පුස්තකාලය විද්‍යාලයේ 06 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා සිසුන් හාරදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පරිහරණය කරති.

විද්‍යාලයේ තවත් ගොඩනැඟිලි රැසක වහලය අබලන්ව ඇත. 

විද්‍යාලයේ වැඩ කටයුතු කිරීමේදී අවශ්‍ය වන මුදල් වැය කිරීම සඳහා වර්තමාන වැඩ බලන විදුහල්පතිවරයාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ලැබී නොමැත. දැනට මාස 03කට පමණ පෙර හිටපු විදුහල්පතිනිය උසස් වීමක් ලබා ගොස් ඇත. ඇය යන විට වර්තමාන වැඩ බලන විදුහල්පතිවරයාට වැඩ බැලීම සඳහා භාර දී ඇතත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය බලය දී නොමැත. වරින් වර විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ කමිටුව සහ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් ඉල්ලුම් කළද ඒ සඳහා මෙතෙක් පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව  විද්‍යාලයේ පාසලේ විධායක කමිටු ලේකම් චන්දන කැළුම් සකලසූරිය මහතා පැවැසීය.