දිරාපත් වූ මාර අතු ඒ නවය පාරට මාරකයක්

0
15


නාඋල – අයි.ඒ. කුමාර 

මහනුවර සිට යාපනය දක්වා දිවෙන ඒ නවය මාර්ගයේ නාඋල නගර සීමාවේ පිහිටි ඉපැරණි මාර ගස්වල ප්‍රධාන මාර්ගයට නැමී ඇති දිරා ගිය අතු කොටස් හේතුවෙන් දැඩි අවදානමක් මතුව ඇතැයි මගීහු පවසති. 

මීට වසර ගණනාවකට පෙර සුදු ජාතිකයන් රෝපණය කර ඇතැයි සැලකෙන පැරණි මාර ගස් රැසක් නාඋල සිට දඹුල්ල දක්වා මාර්ගය දෙපස පිහිටා තිබේ. 

අවස්ථා ගණනාවකදී මෙම  මාරගස්වල දිරා ගිය අතු කොටස් වාහන මතට හා ජනතාව අතරට කඩාවැටුණු අවස්ථා ඇතැයි ඒ නවය මාර්ගය භාවිත කරන පිරිස් පවසති. 

අධික සුළං හා වැසි සහිත අවස්ථාවන්වලදී මාරගස්වල දිරා ගිය අතු කොටස් කඩා වැටීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවද ඔවුහු පැවැසූහ. 

අනතුරක් වීමට පෙර මාර ගස්වල දිරා ගිය අතු කොටස් කඩිනමින් ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට කඩිනමින් පියවර ගන්නැයි ඒ නවය මාර්ගය භාවිත කරන මගීහු ඉල්ලීමක් කරති.