දිනකට කුකුළන් 4,000කගේ අතුණුබහන් සුදු ගඟට

0
13


ශ්‍රී ලපොපෙ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි ටී.ජී. උදයරත්න මහතා පැවැසුවේ, මේ දිනවල වැසි අධික තත්ත්වයක් ඇති බවත් කුකුළු ගොවිපොළවල ජරාව පරිසරයට දමන බවත්ය. මහා පරිමාණයෙන් පවත්වාගෙන යන මෙම කුකුළු ගොවිපොළවල් අක්කර 20 සිට 50 දක්වා ඉඩම් ලබා ගෙන ඇති බවත් ඇතැම් කුකුළු ගොවිපොළවල දිනකට කුකුළන් 4,000ක් පමණ ඝාතනය කරන බවත් මේ හේතුවෙන් ඉවත් කරන මාංස කොටස් අසල ඇති සුදු ගඟේ අතු ගංගාවට යෑමට ඉඩ සලස්වා ඇති බවත් අපද්‍රව්‍යද එසේ මුදාහරින බවත් මන්ත්‍රිවරයා පැවැසීය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ නායක ගාමිණී කොස්තා මහතා කියා සිටියේ, හැමදාම මේ පිළිබඳව කතා කළත් විසඳුමක් ලැබී නැති බවයි. පළාත් පාලන ආයතන නොදැනුවත්ව මෙම මහා පරිමාණ කුකුළු ගොවිපොළවල් පවත්වාගෙන යන බවත් මේ පිළිබඳව වහාම සොයා  බැලිය යුතු යැයිද ඒ මහතා කීය. 

යටවත්ත _ මහේෂ් රුවන්