දකුණට තිබුණු එකම තල් නිපැයුම් මධ්‍යස්ථානයත් අභාවයට ගිහින්

0
19


තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික සැසිවාරය සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් මහතාගේ (පො.ජ.එ.පෙ.) ප්‍රධානත්වයෙන් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැති අවස්ථාවේ එසේ පැවැසූ මන්ත්‍රිවරිය වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් කළාය.  

ළමා අපයෝජනය හා කාන්තා හිංසනය සමස්තයක් වශයෙන් බලන විට රට පුරාම සිදුවෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුවත් වී නැහැ. මේ සඳහා රජයේ නිලධාරීන්, ප්‍රජා සංවිධාන තියෙනවා. ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයක්ද තියෙනවා. මෙවැනි සංවිධානවලින් විය යුතු රාජකාරි කටයුතු හා සේවාවන් නිසි පරිදි වෙනවා නම් මේ තත්ත්වය උදා වෙන්නේ නැහැ. 

සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් මහතා – ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර කොට්ඨාස දහතුනේම ප්‍රජා සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරලා ජනතාව දැනුවත් කිරීමට වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරනවා. 

චමින්ද ඩයස් වන්නිගේ මහතා (එ.ජා.ප.) 

බෝගහපෑලැස්ස විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට හිටපු නිවාස ඇමැතිවරයාගේ යෝජනාවකට අනුව ඉදිකර ඇති කඩ කාමර පාළුවට අතහැර දමලා තියෙනවා. මේවා තුළ විවිධ ආකාරයේ නීති විරෝධී කටයුතු වෙනවා. මෙවැනි ස්ථාන කිහිපයක් තියෙනවා. මේවා සභාවට පවරා ගෙන විධිමත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න කියලා යෝජනා කරනවා. 

සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් – මේ පිළිබඳ ප්‍රදේශීය ලේකම්වරයා හා මහා මාර්ග ඉන්ජිනේරුවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරල තීරණයක් ගන්නවා. 

ආර්. රජිත ප්‍රියදර්ශන මහතා (ජ.වි.පෙ.) –  දකුණු පළාතට තියෙන එකම තල් නිපැයුම් මධ්‍යස්ථානය තියෙන්නේ වීරවිල. මේ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කළේ තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය. එම නිලධාරීන්ගේ මන්දගාමි තත්ත්වය නිසා අද එම භූමියෙන් ඉතිරිව තිබෙන්නේ අක්කර දහයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. මේ ඉඩමේ අයිතිය තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට පවරා ගෙන නැහැ. භූමියේ අක්කර දහයක වැඩි ප්‍රමාණයක් නිවාස ව්‍යාපෘති හදලා. ඒ භූමියේ තිබණු තල් පැළ දහතුන්දාහක් පමණ විනාශ කර දමල තිබෙනවා. මේක හරිම අපරාධයක්. 

සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් – මේවාගේ අවිධිමත් නිවාස ව්‍යාපෘති රැසක් ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. මේ නිවාසවලට ලැබිය යුතු මූලික පහසුකම් කිසිවක් නැහැ. ඒවායේ සිටින ජනතාව පහසුකම් සලසා දෙන්න කියලා සභාවෙන් ඉල්ලනවා. මේ නිවාස ව්‍යාපෘති සභාවටත් ගැටලුවක් වෙලයි තියෙන්නේ. 

ආර්. කේ. එම්. රෝහිත මහතා (පො.ජ.එ.පෙ.) – මේ ප්‍රදේශවල වන අලි උවදුර දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. මිනිස් ජීවිත අහිමි වෙනවා. වගා හානි හා දේපොළ විනාශ කරනවා. ගම්වලට කඩාවදින වන අලි පලවා හැරීම සම්බන්ධවෙන් වනජීවී නිලධාරීන් දක්වන්නේ මන්දගාමී තත්ත්වයක්. 

සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් – වනජීවී පනත අනුව වනජීවී නිලධාරීන්ට වන අලි පලවා හැරීමට තනි තීරණයක් ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා ප්‍රදේශයේ වගකිව යුතු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. මේ ගැටලුව මම දිස්ත්‍රික් කමිටුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. 

ඩබ්ලිව්. කේ. කේ. ශාන්තිලතා මහත්මිය (එ.ජා.ප.) – 

තිස්ස සඳුන්ගම හරහා බෙරලිහෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ තිස්ස වැව ඉදිරිපිට හෝටල් සංකීර්ණය ළඟ මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බැහැලා දැනට කාලයක් ගතවී තිබෙනවා. මේ ස්ථානයෙන් ගමන් කළ යතුරුපැදි හා ත්‍රීවීල් රථ කිහිපයක් අනතුරුවලට ලක්වී තිබෙනවා. තවදුරටත් මෙය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකර තිබීමෙන් මාරක අනතුරු සිදුවීමට ඉඩ තිබෙනවා. මේ සභාවේ අවධානය යොමු කරන්න. 

සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. උපුල් – මේ පිළිබඳව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට සුදුසු පියවරක් ගැනීමට දැනුම් දීමක් කරනවා.

තිස්සමහාරාම – මාදලගේ