ජිම්නාස්ටික් රන් පදක්කමක් ඇතුළු පදක්කම් 9ක් හොරණට

0
15

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල ඉකුත්දා කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැති අතර එහිදී ඪඪ අදියරේ ජිම්නාස්ටික් තරගාවලියේදී රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් 4ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 4ක් ඇතුළුව පදක්කම් 9ක් දිනා ගැනීමට හොරණ ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායම සමත් විය. 

එම ජයග්‍රහණ අත් කරගත් සඳලි උත්තර, යමෙත්සා නිල්මිණි, නියුමි සියෙන්දි, ලිහංස නෙත්සර සහ දිමග තීක්‍ෂණ යන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තරග පුහුණුකරු රුවන් සංජය සහ තරග නිලධාරී මඬුල්ල ඡායාරූපයේ දැක්වේ. 

ඉංගිරිය එන්.පී. කහවල