කාබනික පොහොර ගැන ගොවීන්ට උපදෙස් දෙන්න මාතලේට හමුදා නිලධාරීන් 46ක්

0
16


පැල්වෙහෙර – ඊ.එස්. තිලකරත්න

ගොවීන් අතර හරිත කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රචලිත කිරීම හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට ගොවීන් යොමුකර ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳව විශේෂ පුහුණුවලත් යුද හමුදා නිලධාරීන් 46 දෙනකු මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජන කේන්ද්‍ර මධ්‍යස්ථාන 23ක් සඳහා පත්කර තිබේ. එක් ගොවිජන සේවක මධ්‍යස්ථානයකට හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනකු බැගින් සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් තේජානි තිලකරත්න මහත්මිය මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය කළාය.මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් හරිත කෘෂිකර්මාන්තයට හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට යොමු කිරීම මෙම නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධාන රාජකාරි වගකීම වී ඇත.