කන්තලේ ක්‍රීඩා ශූරයන්ට තෑගි

0
11


කන්තලේ _ ඩබ්.එම්. වික්‍රමසිංහ

කන්තලේ අන්තර් කලාපීය ක්‍රීඩා සමාජ මලල ක්‍රීඩා හා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා තරගවලින් ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සහතික පත් හා ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය 26දා කන්තලේ ලීලාරත්න ක්‍රීඩාංගණයේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් උපේක්ෂා කුමාරි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදී මලල ක්‍රීඩා සමස්ත ජයග්‍රහණය කන්තලේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ රන් සමනල ක්‍රීඩා සමාජයද අනුශූරතාව බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ සුහද ක්‍රීඩා සමාජයද හිමි කර ගත්තේය. ශූරතාව දිනාගත් සමනල කණ්ඩායම කන්තලේ මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඩබ්.එම්. සිරිවර්ධන මහතා අතින්ද ඉසව්වකින් ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩිකාවක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් උපේක්ෂා කුමාරි මහත්මිය අතින්ද ශූරතා හා ත්‍යාග ලබාගත් අයුරු.