ඉන්ධන මිල ඉහළයෑම හමුවේ ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අසරණ වෙලා

0
17

මතුගම – වසන්ත කුමාර

ඉන්ධන මිල විශාල ලෙස ඉහළ යෑමත්, ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පෝලිම්වල රැඳී සිටීමටත් සිදුවීම නිසා රජයේ කාර්යාලවල සේවය කරන ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට තම රාජකාරි කටයුතු නිසි ලෙස කරගෙන යෑමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇතැයි

ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීහු කියති.

ග්‍රාම නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන්, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා, ගොවිජන සේවා කාර්යාල නිලධාරීන් ඇතුළු රාජකාරි ගණනාවක නිරත බොහෝ නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් සිය ක්‍ෂේත්‍ර රාජකාරි කටයුතු සඳහා යතුරුපැදි යොදා ගනිති. නමුත් මේ වන විට ඉන්ධන මිල විශාල ලෙස ඉහළ යෑමෙන් තමන්ට එම රාජකාරි සඳහා යතුරුපැදි භාවිත කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි ඔවුහු කියති. ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පැය හතර පහ පෝලිම්වල රැඳී සිටීමට සිදුවීමෙන් නියමිත වේලාවට රැකියාවට යෑමට නොහැකිව ඇතැයිද ඔවුහු කියති.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන් රැසක් මෙම තත්ත්වය හමුවේ ඉතා අසරණ තත්ත්වයට පත්වී සිටින බවත් මේ පිළිබඳ ඉදිරියේදී සිය සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නා බවත් ඔවුහු පැවැසූහ.

බොහෝ ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සඳහා මාසයක ඉන්ධන දීමනාව රුපියල් 1500 – 2000ක් වැනි මුදලක් බවත්, මේ වන විට එවැනි මුදලක්  එක් දිනක් හෝ දෙකක්වත් තම ක්‍ෂේත්‍රයේ රාජකාරි සඳහා ප්‍රමාණවත් නැතැයි එම නිලධාරීහු කියති. මේ නිසා තම පෞද්ගලික මුදල් ඉන්ධන සඳහා විශාල ලෙස වැය කිරීම කළ නොහැකි බවත් ඔවුහු කියති. විශේෂයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් නැති ප්‍රදේශවල රාජකාරි කිරීමේදී විශාල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බව ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරීහු පවසති.