ඉන්ධන අර්බුදය අවුරුදුවලින් පසුව ඉවරයි

0
19


චාමර අමරසූරිය 

මෙරටට බලපා ඇති ඉන්ධන අර්බුදය එළැඹෙන සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු සමයෙන් පසු පහව යනු ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ සඳහන් කරයි.

ඒත් සමඟම තෙල් පෝලිම්ද අවසන් වන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඉන්දීය ඔයිල් සමාගම සිය පෙට්රල් මිල ගණන් යළි රුපියල් 49කින් ඉහළ දැමීමත් සමඟ මේ වනවිට ජනතාව වැඩි වශයෙන් සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල් වෙත එමින් පවතින අතර මේ නිසා සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල්වලින් පෙට්රල් නිකුත් කිරීම වැඩි වී ඇති බවද තෙල් සංස්ථා ප්‍රකාශකයෙක් ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

ඒ නිසා නැවත ඇතැම් සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබේ.

ඩීසල් හිඟය තවදුරටත් පැවැතීම හේතුවෙන් ඩීසල් පෝලිම්ද තවමත් දක්නට ලැබෙන අතර ඩීසල් වාහන දිවා රාත්‍රි නොබලා වාහන ඉන්ධනහල් අසල ගාල් කොට ඇති ආකාරයක් තවමත් දක්නට ලැබේ.