ඉතිරි රුපියල් දෙක ඉල්ලා කොන්‍ෙදාස්තරට පහරදීලා

0
16


ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින් 

ප්‍රවේශ පත්‍රයේ ඉතිරි රුපියල් දෙක ඉල්ලා ලං.ග.ම.බස් කොන්‍ෙදාස්තරවරයකුට පහර දී තුවාල කළ පුද්ගලයකු ගාල්ල පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. 

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ගාල්ල දඩල්ල පදිංචි පුද්ගලයෙකි. ඔහු ගාල්ල සිට අම්බලන්ගොඩ දක්වා ධාවනය වූ ලං.ග.ම. බස් රථයකට ගාල්ලෙන් ගොඩවී දඩල්ලට ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ඉල්ලා රුපියල් පනහේ නොට්ටුව දී ඇත. එවිට කොන්‍ෙදාස්තරවරයා ගාල්ලේ සිට දඩල්ලට බස් ගාස්තුව වූ රුපියල් 23ක ටිකට් පතක් සමඟ ඉතිරි මුදල් රුපියල් 25ක් දී රුපියල් දෙකක මාරු කාසි නැති බව පවසා ඇත.

ඒ සමඟම බසයේ පාපුවරුවේ සිටි සැකකරු පරුෂ වචනයෙන් කොන්‍ෙදාස්තරවරයාට බැන වදින්නට පටන් ගෙන ඇති අතර බැන වැදීම නතර කරන ලෙස බසයේ සිටි මගීන් පැවැසූ විට ඔහු බස් රථය ඇතුළට පැමිණ කොන්‍ෙදාස්තරවරයාට පහරදී ඇත. 

ගාල්ල මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක කපිල සේනාපති ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි විවිධ පැමිණිලි අංශයේ පොලිස් පරීක්ෂක ආනන්ද, සැරයන් ලලිත් (59045) යන මහත්වරුන් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.