අස්පර්ශනීය උරුම රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල අද

0
18


බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී  ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය අස්පර්ශනීය උරුම උපදේශක සභාව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන අස්පර්ශනීය උරුම රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල අද (29දා) ප.ව. 04.00ට මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ජාතික උරුම, ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති විදුර වික්‍රමනායකගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම උළෙල පැවැත්වේ.