අර්ධ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ට රු. 5,000 දීමනාව දෙන්න

0
20


2022 රජයේ අය _ වැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරන අතරතුර මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යෝජනාවක් මත මේ වන විට රාජ්‍ය සේවකයන්, අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන් සහ රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන් සඳහා රු. 5,000ක මාසික දීමනාවක් ගෙවනු ලබයි. මෙම දීමනාව පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා ගෙවීමටද යෝජනා වී ඇත. මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ එකී සේවක සේවිකාවන් සඳහා ආර්ථිකය යම්තාක් දුරට සමබරව තබාගෙන යෑමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. මෙය විශේෂයෙන් රාජ්‍ය විශ්‍රාමිකයන්ට බලවත් සහනයක් වී ඇති බවද සඳහන් කර සිටිමි.

එහෙත් අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, සංස්ථා, අධිකාරි ආයතනවල සේවයේ නියුක්තව සිටි දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින සේවක සේවිකාවන්ට මෙම අවස්ථාව අහිමිව ඇත. ඔවුන් විශ්‍රාම යෑමේදී ඔවුන් සතුව ඇත්තේ අර්ථසාධක අරමුදලේ ශේෂය, පාරිතෝෂිත මුදල සහ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලේ ශේෂය පමණි.

අර්ධ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන් විශ්‍රාම යෑමේදී ඔවුන් විසින් විසඳීමට ඇති ප්‍රශ්න රාශියක් ඒකරාශී වී ඇත. තමන් විසින් පෞද්ගලිකව ලබාගත් ණය පියවීම, සාදාගෙන යනු ලබන පදිංචිය සඳහා වන නිවෙස්වල අවසන් කටයුතු ඉටුකිරීම, දුවා පුතුන්ගේ විවාහ ආවාහ කටයුතු සඳහා මුදල් මිඩගු කිරීම හා එයට පරිබාහිරව නිසි වයසේදී විවාහ දිවියට පා නොතැබීම නිසා දැනට අධ්‍යාපනය ලබන ඔවුන්ගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වියපැහැදම් කිරීම මෙම ප්‍රශ්න අතර මූලිකත්වය ගෙන ඇත.

අද රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය තුළ නිතිපතා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑම නිරායාසයෙන් සිදුවන අතර රටේ උද්ධමනකාරී තත්ත්වය ඉහළම හිණි පෙත්තට නැඟ ඇත. මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ විශ්‍රාම දිවිය ගෙවන ඔවුන් දහසක් ප්‍රශ්න මැද යාත්‍රා කරමින් ඒවාට පිළියම් සොයමින් ජීවිකාව ගෙන යන බව රහසක් නොවේ. විවාහක දුවා පුතුන් සිටියද තම මවුපියන්ට උදවු උපකාර කිරීමට ඔවුන්ටද නොහැකිව ඇත්තේ ඔවුන්ද ප්‍රශ්න අතර තෙරපෙමින් සිටින බැවිනි.

විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන් විශ්‍රාම වැටුපක් මාසිකව ලබා ගන්නා බැවින් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය එය තුළ කළමනාකරණය කරගත හැකි අතර අර්ධ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ට එම අවස්ථාව අහිමිව ඇත. මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ අර්ධ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන් සියලුදෙනා සඳහා මාසිකව රු. 5,000 දීමනාව ලබාදීම ඉතාමත් උචිත වන බැවින් සියලුම විශ්‍රාමිකයන් සමබර කර ගැනීම සඳහා එම රු. 5,000 දීමනාව ඔවුන් වෙතද ලබාදීමේ වැදගත්කම මෙහිලා සඳහන් කර සිටීමට කැමැත්තෙමි.

මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුවිය යුතු අතර විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ, අගමැතිතුමාගේ සහ මුදල් ඇමැතිතුමාගේ කාරුණික අවධානය යොමු කරවමින් දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින අර්ධ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන් සඳහා රු. 5,000 මාසික දීමනාව ලබා දෙස ලෙස ඉතා කරුණිකව දන්වා සිටිනු කැමැත්තෙමි. 

එම්. ඒ. ජයවීර  ඕකන්ද , අම්බලන්ගොඩ