හොඳම ප්‍රජාමූල සංවිධානයට හිමි සම්මානය ආරච්චිකට්ටුවට

0
38


වීහේණ – අනුරාධ

2022 වර්ෂයේ දිවයිනේ හොඳම ප්‍රජාමූල සංවිධානයට හිමි සම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආරච්චිකට්ටුව ජනජල ප්‍රජාමූල සංවිධානය හිමිකර ගෙන ඇත.

ලෝක ජල දිනයට සමගාමීව මෙම සම්මාන ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මැඳුරේදී ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කර තිබිණි. දිවයින පුරා 2025 වර්ෂය වනවිට සැමට පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩපිළිවළ ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රජාමූල සංවිධානවලට ජල මූලාශ්‍ර හඳුනාගෙන නළලිං ස්ථාපිත කිරීම ජල පොම්පාගාර, ජල කුලුනු, ජල පවිත්‍රාගාර සඳහා මූල්‍යමය ආධාර ලබාදීම හා එම වැඩපිළිවළ සාර්ථකව කිරීම පිළිබඳව එම ප්‍රජාමූල සංවිධාන ඇගයීමකට ලක් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ විය.

තරගයේ දෙවැනි ස්ථානය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තුංකම සුවදිරි ප්‍රජාමූල සංවිධානය හිමිකර ගත්හ. තෙවැනි ස්ථානය මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බකිනිගහවෙල සීමාසහිත තුෂරබිදු ඒකාබද්ධ ජල පාරිභෝගික සමිතිය හිමිකර ගන්නා ලදී. 

මීට සමගාමීව ජල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අනුග්‍රාහයකත්වය සපයන ජාත්‍යන්තර ආයතන 08 ටද ප්‍රණාම පුදකළ අතර පාසල්වල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතර ලෝක ජල දිනය තේමා කරගනිමින් පැවැත්වූ තරගවලින් ජයග්‍රහණය කළ ජයග්‍රාහකයන් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානයද මෙම අවස්ථාවේදී සිදුවිය. මතුගම ජල යෝජනා ක්‍රමය මාර්ගගත තාක්ෂණය ඔස්සේ ජනතා අයිතියට පැවරීමද මෙම අවස්ථාවේදී විය.

මෙම අවස්ථාවට ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා ඇතුළු ඇමැතිවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්, ජල සම්පාදන අමා්‍යා්‍යංශ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්ධු වික්‍රම, ජාතික ජල සැපයුම් මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග, ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.එම් ජයතිලක හේරත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.