හවුල්කාර පක්ෂ 11 අද මකුලෑවේ මහ නාහිමි බැහැදකී

0
19


ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන පක්ෂ 11 නායකයන් රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහ නායක පූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල මහ නායක හිමියන් අද (28දා) මුණගැසීමට නියමිතය.ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ, ලංකා සම සමාජ පක්ෂය, ශ්‍රී  ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ජාතික කොංග්‍රසය, පිවිතුරු හෙළ උරුමය, ශ්‍රී  ලංකා මහජන පක්ෂය, විජය ධරණී ජාතික සභාව, එක්සත් මහජන පක්ෂය, යුතුකම ජාතික සංවිධානය යන දේශපාලන පක්ෂ 11 වෙනුවෙන් එම පක්ෂවල නායකයන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වීමට නියමිතයි. පවත්නා අර්බුදකාරි තත්ත්වය හා ඊට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ගතයුතු පියවර පිළිබඳව රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහ නායක හිමියන් දැනුවත් කිරීමටත් උන්වහන්සේගේ අනුශාසන ලබාගැනීමටත් මෙසේ අද (28දා) මහ නායක හිමියන් හමුවීමට කටයුතු කරන බව පක්ෂ 11 නිවේදනය කරයි.