විජේකෝන්ගෙදර සුමන තිස්ස නාහිමි අපවත් වෙති

0
24


බොරලන්ද – සමන් නැඳුන්ගමුව

උෟව සියම් නිකායේ ප්‍රථම උපදම්පදාව ලත් වැලිමඩ බොරලන්ද හීංනාරන්ගොල්ල සුදර්ශනාරාමය හා පිටපොළ බෝධිරාජාරාමය යන උභය විහාරාධිපති විජේකෝන්ගෙදර සුමන තිස්ස නායක හිමියෝ අවුරුදු 108ක් ආයු වළ¼දා 25 වැනිදා අපවත් වූහ.

උන්වහන්සේ 1914.08.20 වැනි දින උපත ලබා ඇති අතර 1933.03.15 වැනි දින සසුන් ගතව තිබේ. සියම් නිකායේ ප්‍රථම උපසම්පදාව ලබාගැනීමට විජේකෝන්ගෙදර සුමනතිස්ස හිමියෝ වාසනාවන්ත වූහ.

උෟව සියම් නිකාය විවිධ තනතුරු පිරිනැමීමට පියවර ගනු ලැබූවත් එම සියලුම තනතුරු උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තරම් නිහතමානී වූ බවද පැවැසේ.

අමරකෝන්ගෙදර සුමනතිස්ස නායක හිමි තමන් වහන්සේ වැඩවාසය කළ හීංනාරන්ගොල්ල සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථාන භූමියේ රාවණා රජු නිර්මාණය කරන ලදැයි සැලකෙන දඬුමොනරය හා රාවණා රජුගේ සිට දේශයේ උන්නතියට මහත් මෙහෙවරක් කර ඇති රජවරුන්ගේ සිට වැලිමඩට අර්තාපල් වගාව හඳුන්වාදුන් නෝමන් ගුණතිලක මහතා දක්වා විවිධ පුද්ගලයන්ගේද අනුරූ කළුගලින් නිමවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට තැන්පත් කර තිබේ.

අපවත්වී වදාළ නායක හිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය ලබන 30 වැනි දින සවස 3ට බොරලන්ද ධර්මපාල විදුහල් ක්‍රීඩා පිටියේදී පවත්වන බව ආදාහන කමිටුව වෙනුවෙන් උෟව සියම් නිකායේ ලේඛකාධිකාරී පාලුගම සුභද්‍රා රාමාධිපති විල්ඔය පඤ්ඤාතිලක හිමියෝ පැවැසූහ.