වැඩි වුණු බඩු මිල ගැන අක්මීමන ජනතාව දෙවියන්ට කියති

0
37


ගාල්ල _ කමල් විජේහේවා

ගෑස්  හා ඉන්ධන මිල වැඩිවීම  සහ ඉහළ යන ජීවන වියදමට විරෝධය දක්වා අක්මීමන, කුරුඳුවත්ත ප්‍රදේශයේදී  දේව කන්නලව්වක්  පෙරේදා රාත්‍රි (26දා) සිදුකරනු ලැබීය.

අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රි කමල් පෙරේරා මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම දේව කන්නලව්ව සිදුකරනු ලැබීය. ජීවන වියදම දරාගත නොහැකි බවත්  මේ  නිසා රට්ටුන් දැඩි අසරණ තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව දෙවියන්ට කන්නලව් කරමින්  මොවුහු සඳහන් කළහ. මෙම ආණ්ඩුව පලවාහැර දෙන ලෙසද දෙවියන්ගෙන් මොවුහු ඉල්ලා සිටියහ.