වැඩි මිලට ගෑස් විකුණූ හැටන් නියෝජිත දෙදෙනාගේ බලපත්‍ර අහෝසියි

0
39


එම අලෙවි නියෝජිතයන් දෙදෙනා සමාගම අලෙවි කිරීමට ලබාදී ඇති උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්මවා පාරිභෝගිකයන්ට කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් අලෙවි කර ඇති බවට ලද පැමිණිලි කිහිපයක්  මත සමාගම විමර්ශනයක් කරන තෙක් එම ඔවුන් දෙදෙනාගේ අලෙවි නියෝජිත ධුරය තාවකාලිකව අත්හිටු වූ බව ඒ මහතා පැවැසුවේය.

හැටන්, කොටගල ප්‍රදේශයේ ලිට්රෝ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයා කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රු. 4500 මිලකට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිල්ලක් මත ඔහුගේ අලෙවි නියෝජිත ධුරය මේ වන විට තාවකාලිකව නතර කර තිබේ. ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් සමාගම අනුමත මිලට වඩා අධික මිලකට පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන අලෙවි නියෝජිතයන් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සමාගම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

මේ අතර අලෙවි නියෝජිත ධුරය තාවකාලිකව තහනම් කළ හැටන් කොටගල ප්‍රදේශයේ ලිට්රෝ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයා රුපියල් 2771කට අලෙවි කළ යුතු කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරය රුපියල් 4500ක මිලකට අලෙවි කර ඇත. එම පාරිභෝගිකයන් 40 දෙනාට හැටන්, කොටගල නගරයේ වෙළෙඳ සංගමයේ මැදිහත්වීම මත අය කරගත් වැඩි මුදල ආපසු 26 දින ලබාදී ඇත. 

නොර්වුඩ් – නීටා පත්ම කුමාරි