රිදියගම සතුන් අනතුරේ

0
22


දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් “ඩෝරා” නමැති සිංහ පැටවා ඇතුළු රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ සතුන් රැසකගේ ජීවිතවලට සෆාරි උද්‍යානයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සේවකයන්ගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා හේතුවී ඇති බව අනාවරණය වේ.

එහි සේවකයකු පවසන්නේ ‘ඩෝරා’ නමැති සිංහ පැටවා බලාගැනීමට සිටි සේවකයා අත්තනෝමතික ලෙස උද්‍යානයේ සහකාර සත්ත්ව පාලකවරයා විසින් මාරුකර වෙනත් සේවකයකු පත්කර තිබෙන බව හා එමඟින්  ‘ඩෝරා’ නමැති සිංහ පැටවාට ජීවිත තර්ජනයක් එල්ලවී තිබෙන බවය.

ඒ පිළිබඳව උද්‍යානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයාට පැමිණිලි කර ඇති බවද සෆාරි උද්‍යානයේ නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳව ගණන් නොගෙන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන ඇති බවද එම සේවකයා පවසයි.

මේ වනවිට උද්‍යානයට ගෙනැවිත් සිටින සතුන් 40ක පමණ සංඛ්‍යාවක් අතරින් දවසින් දවස සතුන් මිය යමින් සිටින බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරයි. 

ඊට අමතරව සෆාරි උද්‍යානයේ සිටින සේවකයන් බීමතින් සිටින බවත්, එවන් අවස්ථාවල සෆාරි උද්‍යානයේ එළිමහනේ සිටින සතුන් අල්ල ගෙන ඇතුළට ගෙනෙන බවටත්  එම සේවකයා චෝදනා කරන අතර උද්‍යානය අවට සැරි සරන උෟරන් මරා පිටතට ගෙනයෑමට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන් සම්බන්ධ වී ඇති බවද එම සේවකයා ප්‍රකාශ කර සිටී. 

ඇතැම් උද්‍යාන නිලධාරීන්ගේ සහ උද්‍යාන සේවකයන්ගේ මෙවැනි ක්‍රියාකලාපයන් මත සෆාරි උද්‍යානයේ සතුන් ජීවිත තර්ජනයකට ලක්වී ඇති බවද එම සේවකයා ප්‍රකාශ කරන අතර ඊට අමතරව පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන් පවා වනජීවී ජාවාරම්කරුවන්ගේ තර්ජනවලට ලක්වී තිබෙන බවද අනාවරණය වේ.