රත්මලාන ගුවන්තොටුපොළ ජාත්‍යන්තර වරම් ලබයි

0
29


රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ වෙත වසර 54කට පසු මාලදිවයිනේ ජාතික ගුවන් සේවය වන Maldivian Air හි පළමු ගුවන් යානය DH8 ඊයේ උදෑසන 8.50ට රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළට ළඟාවිය. ආසන 50ක් ඇති DH8ගුවන් යානා සතියකට තුන්වරක් කාලසටහන් ගතව ක්‍රියාත්මක කරන අතර 2022 මැයි සිට  එය පහක් දක්වා වැඩි කෙරේ. 

රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ තුළ ඇති පහසුකම් වැඩිදියුණු කරමින් නව උප ධාවන පථය සහ ආස්තරණය කරන ලද ගුවන් යානා අංගණය හා තීරු බදු රහිත වෙළෙඳසල විවෘත කිරීමද සිදුවිය.