මාළු වෙනුවට කිඹුල්ලු අහුවෙලා

0
24


කන්තලේ _ ඩබ්.එම්. වික්‍රමසිංහ

ත්‍රිකුණාමලය-කෝඩ්බේ ධීවර වරායේ ධීවර කටයුතු කරන බේබි අයියා නමින් හඳුන්වන ධීවරයකුගේ මාදැලට පෙරේදා (26දා) අඩි 9ක පමණ දැවැන්ත කිඹුලකු හසුවී ඇත.

කාලයක් තිස්සේ කිඹුලා මෙහි සිටින්නට ඇති අතර කිසිවකුට අනතුරක් වීමට පෙර මෙසේ දැලට හසුවීම සතුටට කාරණයක් බවත් ධීවරයෝ පවසති.

වනජීවී නිලධාරීන්ට දැනුම් දීමෙන් ඔවුන් පැමිණ කිඹුලා රක්ෂිතයට මුදා හැර ඇත.