බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමිය සමඟ නෙස්ලේ මයිලෝ අත්වැල් බැඳ ගනී

0
19

ශ්‍රී  ලංකා බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමියේ පස්වැනි සංවත්සරය සැමරීමට නෙස්ලේ මයිලෝ පසුගියදා එම ඇකඩමිය සමඟින් අත්වැල් බැඳගත් අතර, මෙයට සමගාමීව පාපන්දු තරගාවලියක් කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විණි. 

එම තරගාවලිය සඳහා විවිධ වයස් කාණ්ඩ නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 500කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි විය. ක්‍රීඩා හා ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් දිගු කාලයක් පුරා කැපවී ක්‍රියාකරන සන්නාමයක් වශයෙන් මෙම සහයෝගිතාව ඔස්සේ දරුවන්ට ජීවිතයේ ඉදිරියට යෑමට සහාය වීමත්, තමන් කැමැති ක්‍රීඩාවක නිරතවීමට දරුවන් දිරිමත් කිරීම සහ ක්‍රියාශීලී ජීවන රටාවක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් නෙස්ලේ මයිලෝ අරමුණ වී ඇති බවද සඳහන්ය.