බළන්ගොඩ දිය ඇලි හිඳිලා

0
29


බළන්ගොඩ – නලින්ද වලේබොඩ   

බළන්ගොඩ ප්‍රදේශයට සති කිහිපයක සිට  පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ඇති  ගංගා, ඇළ ‍ෙදාළ, දියඇලි  සහ  ජලාශ  සිඳී  යමින්   ඇති  බව  ජනතාව  සඳහන්  කරති.

ඉහළ රක්ෂිතවල ඇති ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාවක් නොලැබීම  හේතුවෙන් පහත බිම්වල ඇති ජලාශවල ජල මට්ටම මෙලෙස පහත බැස තිබේ. වියළි කාලගුණික තත්ත්වය තවත් සති කිහිපයක් පැවැතියහොත් ප්‍රදේශ රැසකට පානීය ජල ගැටලුවක්  ඇති  වීමේ  අවදානමක් පවතින බවද  ජනතාව  කියති.