බදුල්ල වෙලේකඩේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයට එන පාර හදා දෙන්න

0
27

බදුල්ල – ජයලත් දිසානායක 

බදුල්ල, ගූරන්දවත්ත මාර්ගයෙන් වෙලේකඩේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයට පිවිසිය හැකි මාර්ගය කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයක් නොකිරීම හේතුවෙන් රථවාහනවලට මෙන්ම මගී ජනතාවගේ ගමනාගමන කටයුතුවලට දැඩි බාධාවක් බව ජනතාව පවසති.

බදුල්ල උසාවි සංකීර්ණය, පොලිසිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහ රෝහල, විශාකා බාලිකා විද්‍යාලය ඇතුළු ආයතන රැසක් ආසන්නයේ ඇති මෙම වෙලේකඩේ වෙළෙඳ සංකීර්ණයෙන් දෛනික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා විශාල ජනතාවක් පැමිණෙති. වෙලේකඩේ නව වෙළෙඳ සංකීර්ණය ඉදිරිපස මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් පැවැතීම නිසා බොහෝ පිරිසක් වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ පසුපස මාර්ගය භාවිත කරන බව වෙළෙඳසල් හිමියෝ කියති.

නමුත් මාර්ගයේ ඇති විශාල වළවල් නිසා වැසි සහිත කාලවලදී එම මාර්ගය භාවිතයට ගැනීමේ දැඩි දුෂ්කරතාවක් පවතින බව 

පෙන්වාදෙන ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ මීටර් 100ක පමණ දුරකින් යුක්ත මෙම මාර්ගය පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි.