පාස්කු නඩුවේ සැකකාර 16ට කෝටි දෙක බැගින් ඇප

0
20


එසේම මෙම සැකකරුවන් දහසය දෙනාගෙ විදේශ ගමන් තහනම් කළ මහෙස්‌ත්‍රාත්වරයා සැකකරුවන්ට සෑම ඉරු දිනකම ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්‌ඨාසය වෙත වාර්තා කරන ලෙසටද නියම කළේය.

මොහොමඩ් වෆාර් කිජම්ඩ්න්, ලාෆිර් මොහොමඩ් මුස්කිට්, මොහොමඩ් ස්මයිල් මොහොමඩ් සල්මාන්, මොහොමඩ් ඊබ්‍රාහිම් සාහිර්, මොහොමඩ් මුෂ්ධි අහමඩ්, අබ්දුල් ගෆූර් මොහොමඩ් හුසේන්, මොහොමදු ෆාසීර්, මොහොමදු ස්මයිල් මොහොම්මදු සල්මාන්, මොහොමඩ් අජ්මල් අලීෆ් මොහොමඩ්, මොහොමඩ් කාෆීර්, මොහොමඩ් හකීම්, මොහොමඩ් ෆාරුක් මොහොමඩ් මුහීම්, මොහොමඩ් රියාල් මොහොමඩ් සාහීර්, අමීර්ඩීන් මොහොමඩ් ෆාරිස්, මුජ්නෆ් අලී අම්සර්, අන්දීන් අෆ්සර්, මොහොමඩ් රිකාස් යන සැකකරුවන් නීතිපතිවරයා විසින් මෙලෙස ඇප මත මුදා හැරීමට උපදෙස් ලබා තිබිණි.

පාස්කු ප්‍රහාර මාලාව සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්‌ඨාසය විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනවලට අනුව හම්බන්තොට, සිත්තිකුලම්, නුවර, කාංචිපුරම් යන ප්‍රදේශවල මෙම සැකකරුවන් සහරාන් සමඟ අවි පුහුණුව ලබා ඇති බවත් ඔහුගේ දේශනාවලට සහභාගි වී ඇති බවත් අනාවරණය වී තිබිණි.

ඒ අනුව ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්‌ඨාසය විසින් මෙම සැකකරුවන් 2019 වසරේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය මඟින් මේ දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබිණි.

මෙම නඩුව අධිකරණය හමුවේ කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී මෙම සැකකරුවන්ව ඇප මත මුදා හැරීමට නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්‌ඨාසය අධිකරණයට ප්‍රකාශ කළේය.

හංසි නානායක්කාර