පරිසර වාර්තාවක් සකසන්න ලක්‍ෂ 300ක් ඉල්ලුවේ නැහැ

0
25


පරිසර ඇගයුම් වාර්තාවක් සකස් කිරීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තම සමාගමෙන් ලක්‍ෂ 300ක මුදලක් නොඉල්ලූ බව කිරි ගව පාලන සමාගම් නියෝජිතයෝ පවසති.

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ කිරිගව පාලන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසර ඇගයුම් වාර්තාවක් ලබාදීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් රුපියල් ලක්‍ෂ 300ක මුදලක් ඉල්ලා ඇතැයි යන්න කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පසුගියදා චෝදනා නැඟීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා අදාළ සියලු පාර්ශ්ව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත කැඳවා තිබිණි.

එහිදී අදාළ සමාගමේ නියෝජිතයන් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කිසිදු නිලධාරියෙක් තමන්ගෙන් එවැනි මුදලක් නොඉල්ලූ බව පවසා ඇත.

කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදුකළද ඒ සඳහා තමන්ගේ කිසිදු අනුදැනුමක් නැතැයිද ඔවුහු එහිදී සඳහන් කර තිබේ.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීරගේ උපදෙස් පරිදි පැවැති මේ සාකච්ඡාවට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පරිසර අමාත්‍යාංශය හා අදාළ කිරි ගව පාලන මධ්‍යස්ථානය භාරව කටයුතු කරන සමාගම්වල නියෝජිතයෝද සහභාගි වූහ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා නඟන චෝදනාව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කීර්ති නාමයට බලවත් කැළලක් බවත් ඒ සම්බන්ධව නිවැරැදි කරුණු ප්‍රකාශ කරන ලෙසත් ඇමැතිවරයා පවසා ඇත.

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ යම් නිලධාරියෙක් අදාළ චෝදනාවට සම්බන්ධයි නම් තරාතිරම නොබලා ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය කොට තිබේ.

පරිරස අමාත්‍යාංශයේ හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කිසිදු නිලධාරියෙක් තමන්ගෙන් එවැනි මුදලක් නොඉල්ලූ බව අදාළ සංගම් නියෝජිතයෝ පෙන්වාදී ඇත.

නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ අක්කර 860ක පමණ භූමි භාගයක මෙම කිරිගව පාලන ගොවිබිම පිහිටුවීමට යෝජිතය. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ලබාදෙන පාරිසරික ඇගයුම් වාර්තා කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව කෙටි කාලයක් තුළ ලබාදෙන ලෙස පරිසර අමාත්‍යවරයා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් දී තිබේ. පරිසර ඇගයුම් වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි ආයතන 63ක් පමණ තිබෙන බවත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙතින් පරිසර වාර්තා ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවන්හිදී මෙම ආයතන නාමලේඛනය අදාළ ආයෝජකයන් වෙත ලබාදෙන බවත්  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පෙන්වා දෙයි.

යම් පරිසර ඇගයුම් වාර්තාවක් ලබාදීම සඳහා අදාළ ආයතනය තෝරාගනු ලබන්නේ එම ආයෝජකයන්ගේ අභිමතය පරිදි යැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සිරිපාල අමරසිංහ එහිදී පවසා තිබේ.

යම් නිලධාරියෙක් එවැනි මුදලක් ඉල්ලා තිබේ නම් දුරකථනයෙන් අමතා හෝ තමන්ට දැනුම් දෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා එම සමාගම් නියෝජිතයන්ට දැනුම්දී ඇත.