දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ ජය හෝමාගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ විදුහලට

0
33


හෝමාගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය සහ කොළඹ ආරක්‍ෂක සේවා විද්‍යාලය අතර පළමුවරට පැවැත් වූ වාර්ෂික දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉකුත් 22 සහ 23 යන දිනවල කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි.

පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීම – මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය ලකුණු 52/10, පන්දුවාර 22.3

පසිඳු ලක්‍ෂිත 15 (4×3), දිල්මින් තාරක 19 (4×3)

චතුම් කවිසිත 11/2, කවිඳු ගිම්හාන 10/2, හසිත නවන්ජන 10/2, ජනිත් ජෙහාන් 14/2

පළමුව පන්දුවට පහරදීම – ආරක්‍ෂක සේවා විද්‍යාලය 75/10, පන්දුවාර 33.1

චතුම් කවිසිත 17 (4×2), උවිදු අන්ජන 27 (4×3) (6×1), සිතුම් ඉඳුවර 16 (4×3)

මානෙත් මුත්සඳ 22/3, සංඛ යශෝදන 22/4

දෙවැනි වරට පන්දුවට – පහරදීම මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය 140/10

පන්දුවාර 44.2

සංගීත් ෂෙහාර 27 (4×5), කවිඳු හේෂාන් 25 (4×3), මානෙත් මුත්සඳ 39 (4×8), පසිඳු ලක්‍ෂිත 20 (4×3)

කවිඳු ගිම්හාන 20/5, චතුම් කවිසිත 21/2

දෙවැනි වරට පන්දුවට පහරදීම – ආරක්‍ෂක

සේවා විද්‍යාලය 59/10

පන්දුවාර 33.2

සත්නිම් සිප්සර 7/5, සංඛ යශෝදන 38/3

ඉනිම් දෙකක ජය මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලයට

හොඳම පන්දුවට පහරදීම – මානෙත් මුත්සඳ (මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය)

හොඳම පන්දු යැවීම – කවිඳු ගිම්හාන (ආරක්‍ෂක සේවා විද්‍යාලය)

හොඳම පන්දු රැකීම – ජනුල් රංජුල (මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය)

තරගයේ වීරයා – මානෙත් මුත්සඳ (මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය)