ගඟවට කෝරලයේ හොඳම ග්‍රාම නිලධාරීන්

0
21


හසලක – සුනිල් ඉහළගෙදර 

මහනුවර, ගඟවට කෝරලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල 64ක් අතර තරගයක් පැවැත්විණි. 

එහිදී පළමු ස්ථානය අංක 222 ලේවැල්ල වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි ඩී.එම්. නවයෝග රාජසිංහම් මහතා දිනාගන්නා ලදී. දෙවැනි ස්ථානය 268 මහකන්ද ග්‍රාම නිලධාරි ආර්.එච්.එම්.වී. විදුරංගනී රත්නායක මහත්මියද, තුන්වැනි ස්ථානය අංක 261 දෙයියන්නේවෙල ග්‍රාම නිලධාරි ටී.එම්.සී. ප්‍රසන්න තෙන්නකෝන් මහතාද හිමිකරගෙන ඇත. ග්‍රාමීය කාර්යාල කරා පැමිණෙන 

සේවාලාභීන් හට ඵලදායි ගුණාත්මක සේවයක් සැලසීම සහ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල ක්‍රමවත්ව සැකසීමේ ව්‍යාපෘතියක් ගඟවට කෝරලය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ආරම්භ කර තිබේ. 

මෙම ස්ථාන තුනට අමතරව ග්‍රාම නිලධාරීන් නව දෙනකු සඳහා කුසලතා සහතික පිරිනැමීමද කෙරිණි. 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් ජේ.එම්. සම්පත් ජයසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් සී.ඒකනායක, පරිපාලන නිලධාරිනි දීපානි මැදගොඩ සහ පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි සිරිල් විජේසූරිය යන මහත්ම මහත්මීහු මෙම තරග අධීක්ෂණය කළහ.