කිරිඇල්ලගේ ඉල්ලීමට ජොන්ස්ටන් ඉඩ දෙයි

0
20


අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි 

ශ්‍රී  ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්තාව (IMF) පිළිබඳව විවාදයක් ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. 

එම විවාදය සඳහා දිනයක් නියම කරගැනීම පිණිස වහාම පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවන ලෙසද කිරිඇල්ල කථානායකවරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා තිබේ.  ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනු ලබන අප්‍රේල් 5දා සිට 8දා වන තෙක් ඇති දිනවලින් එක් දිනයක් තුළ (පුරා එක් දින) විවාදයක් සඳහා විපක්ෂයට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා විසින් ඉල්ලා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ තමා දුරකථන ඇමැතුමක් හරහාද කථානායකවරයාට දැනුම් දුන් බවත් ඒ පිළිබඳවද අවධානය යොමු කරන ලෙස කථානායක වෙත කිරිඇල්ල මහතා යැවූ ලිපියකින් වැඩිදුරටත් කථානායකවරයාට අවධාරණය කර ඇත.  ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී  ලංකාව පිළිබඳව නිකුත් කළ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් වහාම පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පවත්වන්නැයි මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහද කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ලබන මාසයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන මුල් සතියේ දිනයක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලංකාව සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති. වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් ලබාදීමට ආණ්ඩුව තීරණය කොට ඇතැයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කරයි.