ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයිශංකර් මුදල් අමාත්‍යවරයා හමු වෙයි

0
40

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයිශංකර් මහතා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හමු වී තිබේ.

එස්. ජයිශංකර් මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර ඇත.

මෙම සාකච්ඡාවේදී වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සහ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට සහයෝගීව ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරය නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවුඩයේ වැඩිදුරට ත් දැක්වේ.

මේ අතර එස්. ජයිශංකර් මහතා කොළඹ නගරයේ පිහිටි ලංකා IOC සමාග‌ම් ප්‍රධාන කාර්යාලයට ද පැමිණ තිබේ.

එහිදී ලංකා IOC සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මනෝජ් ගුප්තා මහතා හමු වී ඇත.

එහිදී මනෝජ් ගුප්තා මහතා රටේ ඉන්ධන සැපයුම් තත්ත්වය පිළිබඳව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්.ජයිශංකර් මහතා දැනුවත් කර තිබේ.