අච්චුවේලි මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පරිගණක කාමරයේ භාණ්ඩ සොරාගෙන

0
34

වවුනියාව – එන්. ප්‍රියදර්ශනි 

යාපනය, අච්චුවේලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ භාණ්ඩ කිහිපයක් 23 දින රාත්‍රියේ කිසියම් පුද්ගලයකු සොරාගෙන ගොස් ඇත.

පරිගණක විද්‍යාගාරයේ භාණ්ඩ අතුරුදන්වීමක් සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පතිවරයා කළ දැනුම්දීමක් මත පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇත.

විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් පරිගණක විද්‍යාගාරය 24 දින උදෑසන විවෘත කිරීමේදී පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ජනේලයක් කඩා විද්‍යාගාරයට ඇතුළු වී භාණ්ඩ සොරාගෙන ඇත. 

පොලිසිය පැවැසුවේ පරිගණක උපාංග කිහිපයක් කැමරාවක් ඇතුළු උපකරණ සොරාගත් පිරිස රැගෙන ගොස් ඇත. සොරකමට සම්බන්ධ කණ්ඩායම හෝ පුද්ගලයා සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළේය.

අච්චුවේලි පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.