අඟුරු ස්ත්‍රික්ක යළිත් වෙළෙඳපොළට

0
23


නොර්වුඩ් _ නීටා පත්ම කුමාරි

දිවයින පුරා මේ දිනවල කරන විදුලි කප්පාදුවත් සමඟ පැරණි චිමිනි ලාම්පු සහ අඟුරු ස්ත්‍රික්ක යළිත් වෙළෙඳපොළට පැමිණ ඇත.

වසර 50කට පමණ පසු පාරිභෝගිකයන්ගෙන් චිමිනි ලාම්පු සහ අඟුªරු ස්ත්‍රික්කවලට විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බවත්, ඒ අනුව චිමිනි ලාම්පු සහ අඟුªරු ස්ත්‍රික්ක අලෙවි කිරීම සඳහා වෙළෙඳපොළට රැගෙන පැමිණි බව හැටන් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෝ කියා සිටියහ. 

චිමිනි ලාම්පුවක් රුපියල් 1500කට අලෙවි කරන බවත් එහෙත් චිමිනි ලාම්පුවේ බෝතල් කොටසේ යම් හිඟයක් පවතින බවත් පැවැසේ. අඟුරු දමා රත් කර රෙදි මදින ස්ත්‍රික්කයක් රුපියල් 900ක මිලකට අලෙවි කරන බව ව්‍යාපාරිකයෝ පැවැසූහ.

ලන්තෑරුම් සඳහාද පාරිභෝගිකයන්ගෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පවතී. එම ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබාදීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බවත්, ලන්තෑරුමක්  රුපියල් 1500ක් වැනි මිලකට අලෙවි කළ බවද හැටන් වෙළෙන්දෝ පවසති. 

චිමිනි ලාම්පු සහ අඟුරු ස්ත්‍රික්ක මිලදී ගන්නා හැටන් ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගිකයන් පවසන්නේ මුළු ලෝකයම තාක්ෂණයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන අවධියක ශ්‍රී  ලංකාවේ ජීවත් වන ජනතාව වසර 50ක් ආපස්සට ගොස් ඇති බවයි.