මුදලාලිලා ජනතාව හූරන් කද්දී පාරිභෝගිකය මර නින්දේ

0
23

ජේ.ටී. ද සිල්වා

තොග වෙළෙන්දාගේ පටන්, සිල්ලර වෙළෙන්දා දක්වා, රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර පාලනයකින් තොරව, හිතු හිතූ මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම නිසා, පාරිභෝගික ජනතාවට යන එන මං නොමැතිව අසරණ වී සිටිද්දී, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ජනතාවට පස්ස හරවා, මරනින්දේ පසුවන බවට ජනතාව චෝදනා කරති.

මහජනතාව වෙනුවෙන් ඇති කර තිබෙන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරීන්, මහජන බදු මුදලින් වැටුප් ලබාගනිමින්, මහජනතාව නොසලකා හරිමින් ක්‍රියා කරන නිසා, එම අධිකාරිය වසා දමන ලෙස මහජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ පටන් සෙසු වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගේ සහ අධිකාරියේ පොදු දුරකථන අංක කිසිවකට ප්‍රතිචාර නොදක්වන බව සඳහන් කරන පාරිභෝගික ජනතාව සුදු අලියකු බවට පත්ව ඇති එම අධිකාරියේ වගකීම හා කාර්යභාරය දැන්වත් ඔවුන්ට තේරුම් කර දීමට විෂය භාර ඇමැතිවරයා විසින්වත් කළයුතුව ඇතැයි සඳහන් කරති.

සදාචාරාත්මක ව්‍යාපාර පරිසරයක් තුළ සුරක්ෂිත වූ පාරිභෝගිකයකු බිහිකිරීම, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ‘දැක්ම’ වුවද අද එම දැක්ම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සමස්ත පාරිභෝගික ජනතාවගේ උදහසට ලක්කර ඇතැයි පාරිභෝගිකයෝ පෙන්වා දෙති.

පාරිභෝගික සවිබල ගැන්වීම, වෙළෙ¼දාම විධිමත් කිරීම සහ තරගකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම, එම අධිකාරියේ මෙහෙවර වුවත්, අද එහි සභාපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන්, වෙළෙඳුන් හා වෙළෙ¼දාම විධිමත් කිරීම සහ වෙළෙඳුන්ගේ භාණ්ඩ මිල තරගකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් වෙළෙන්දන්ට මෙතෙක් කල් ලබා නොදුන්, භාණ්ඩ මිල හිතුමතේ ඉහළ දැමීම තුළින් පාරිභෝගික අයිතීන් වැළලී යෑමට ඉඩහැර ඇති බවට පාරිභෝගික ජනතාව චෝදනා කරති. 

වෙළෙ¼දාම විධිමත් කිරීම තුළින් වඩාත් තෘප්තිමත් වූ පාරිභෝගිකයන් බිහිකිරීම ආයතනික ඉලක්කයක් බවට ප්‍රකාශ වී ඇති අතර අද කළුකඩකාරයන්ට හිතු හිතූ අන්දමට අධික මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට ඉඩ හැර ඔවුන් වඩාත් තෘප්තිමත් කර අතෘප්තිමත් පාරිභෝගික ජනතාවක් බිහිකර ඇති බව පාරිභෝගිකයෝ පෙන්වා දෙති.

අසාධාරණ වෙළෙඳ පිළිවෙත්වලදී පාරිභෝගිකයාට සහන සැලසීම අධිකාරියේ තවත් ඉලක්කයක් වුවද, අධික මිල ගණන්වලට, කිසිදු පාලනයකින් තොරව භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට ඉඩහරිමින්, වෙළෙඳුන්ට සහන සලසා පාරිභෝගික ජනතාව අසහනයට පත්කර ඇති බවද පාරිභෝගිකයෝ සඳහන් කරති.

ආයතනික සාරධර්ම, විශ්වසනීයත්වය, අවංකභාවය හා ඍජුභාවය, වගකීමට බැඳී සිටීම, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ඉලක්ක අතරට එක් කර තිබුණද ඒ සියලු ඉලක්ක පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු නොකර, කළුකඩ වෙළෙඳුන් වෙනුවෙන් ඉටුකරන බවත් එම අධිකාරිය පාරිභෝගිකයන් සඳහාම ස්ථාපිත කර ඇති බව අමතක කර කටයුතු කිරීම මුළු රටේම ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් අමු අමුවේම උල්ලංඝනය කිරීමක් බව පාරිභෝගික ජනතාව පෙන්වා දෙති.