අභිනව මහනායක හිමියන්ට අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය ජනපති-අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

0
44

ශ්‍රී  ලංකා රාමඤ්ඤ මහ නිකායේ මහනායක අග්ගමහා පණ්ඩිත, අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල හිමිපාණන්ට අභිනව මහනායක පදවිය පිළිබඳ අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය, ජනාධිපති, අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ නිදහස් මන්දිරයේදී පැවැත්විණි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතින් අභිනව මහනායක හිමිපාණන් වෙත ශ්‍රී  සන්නස්පත්‍රය පිළිගැන්වූ අතර අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ අතින් විජිනිපත පිළිගන්වනු ලැබීය.