රන්ජන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ වරද පිළිගනී

0
76

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා මත දැනට සිරගත කර සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ දෙවන නඩුවේ චෝදනාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ වරද පිළිගත්තේ ය.

ඒ අනුව, සිංහල භාෂාවෙන් තමන් කී දෙයින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාසයක් වුවා නම්  කොන්දේසි විරහිතව කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන බව රන්ජන් රාමනායක මහතා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.

මේ සම්බන්ධ තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීම පසුවට කල් තැබී ය.