”ඉන්ධනහල්වල තෙල් අතිරික්තයක් තියෙන නිසා බවුසර් හරවා එව්වා” – බලශක්ති ඇමති

0
48

ඉන්ධන රැගත් බවුසර් රැසක් ඉන්ධනහල් වෙත යවා ඇති නමුත් එම ඉන්ධනහල්වල අතිරික්තයක් තිබීම හේතුවෙන් එම බවුසර් ආපසු හරවා එවා ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා පැවසීය. 

කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධනහල් වෙත බෙදා හැරීම සඳහා යවන ලද ඉන්ධන බවුසර් රැසක් එසේ ආපසු හරවා එවා ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය. 

ඉන්ධනහල්වලින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු දකින ඇතැම් පුද්ගලයන් තමන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉක්මවමින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම ඉන්ධනහල් අසල දිගු පෝලිම් ඇතිවීමට හේතුවක් වී ඇති බව ද ඔහු පැවසීය. 

ඉන්ධන අතිරික්තයක් පවතින්නේ නම් ඉන්ධනහල් අසල දිගු පෝලිම් පවතින්නේ කුමන හේතුවක් නිසා ද? යන්න පිළිබඳව කොළඹ ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ විට ඊට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා එසේ පැවසීය.