මූල්‍ය වැරදි නිසා රාජ්‍ය බැංකුවකට වෙලා තියෙන දේ ගැන හර්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී කී කතාව

0
34

Tharaka Samman,Kanchana wijayabandara

මෙරට රාජ්‍ය බැංකුවක් ණය නැවත ගෙවීම් පැහැර හැරීමේ තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ, අද (මාර්තු 24) පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක් වූ අවස්ථාවේදී ය. 

මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ලෙස ඔහු එහිදී ඉල්ලා සිටියේ ය.

“ඉතා ම කණගාටුවෙන් මම මේ කතාව කියන්නේ. අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා රජයේ බැංකුවක් default කරලා තියෙනවා කියලා අද උදේ. කරුණාකරලා මේ ගැන හොයලා බලන්න. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවක් කළා මාස තුනකට කලින් මම කිව්වා buy sell swap කරනවා. ඒ කියන්නේ අමනෝඥ නීතියක් දාලා තිබුණා රුපියල් 200ට වඩා ඩොලරය විකුණන්න බෑ කියලා. බැංකුවලට 200ට වඩා කළු කඩෙන් ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ කට්ටියට ඩොලර් ඕනේ. ඒ ගොල්ලෝ මොක ද කළේ සමහර බැංකු රුපියල් 200ට ගත්තා මාස තුනකින් ඒවා රුපියල් 185ට විකුණන්නම් කියන පොරොන්දුවෙන් swap කළා. It was negative, premium.

සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට යනකොට අද 200ට ගන්නවා නම් අපි දන්නවා උද්ධමනය මෙච්චර වැඩි යි, මෙච්චර සල්ලි අච්චු ගහනවා රුපියල අවප්‍රමාණය වෙනවා. එහෙම නම් අපි 200ට ගන්නවා නම් 201 හෝ 202ට තමයි agreement එකට එන්නේ. හැබැයි මේ බැංකු කිව්වා 185ට විකුණනවා කියලා. මම මෙතන ලොකු කතාවක් කරලා කිව්වා මේක ඉතාමත් අවදානම්, මුළු බැංකු පද්ධතිය ම කඩන් වැටෙන්න පුළුවන් කියලා. සත පහකට ගණන් ගත්තේ නෑ.

හැබැයි මේ වෙලා තියෙන කතාව ඇත්ත නම්, මේක ව්‍යසනයක මුල. අද 185ට ගන්න බැහැ ඩොලර්. අද ඩොලර් එක 285යි, 290යි. එතකොට එක ඩොලර් එකට බැංකුවට රුපියල් 100ක පාඩුවක් තියෙනවා නම්, කාගේ සල්ලි ද මේ බැංකුවල තියෙන්නේ? මේ බැංකුවල තියෙන්නේ නිවාඩ් කබ්රාල්ගේ සල්ලි ද? බැංකුවේ සභාපතිගේ සල්ලි ද? එහෙම නැත්නම් මේ වැඩ කරන මේ රටේ ජනතාවගේ සල්ලි ද? රටේ ජනතාවගේ සල්ලි.”