දෙහිවල ගෑස් පෝලිමක සිටි වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු සිහිසුන්ව ඇද වැටෙයි

0
38

Janaka Gomas MT-Laviniya

දෙහිවල, ගාලුපාරේ ගෑස් පෝලිමක සිටි වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු සිහිසුන්ව ඇද වැටී තිබේ.

සිහිසුන්ව ඇද වැටුණු පුද්ගලයා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා කළුබෝවිල දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට රැගෙන ගොස් ඇත.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ, දෙහිවල පොලිසියේ නිලධාරීන් අදාළ පුද්ගලයා රෝහලට ගෙන ගොස් ඇති බව ය.

දෙහිවල, ගාලු පාරේ වෛද්‍ය පාර ආසන්නයේ අද (මාර්තු 24) උදෑසන සිට දිගු ගෑස් පෝලිමක් තිබූ බව ත් එම පෝලිමේ දීර්ඝ වේලාවක් රැඳී සිටීම හේතුවෙන් ඔහු සිහිසුන්ව ඇද වැටී ඇති බව ත් දෙහිවල පොලිසිය වැඩිදුරට ත් සදහන් කළේ ය.