අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රු. 300ට ආසන්න වෙයි

0
43

අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 290ක් දක්වා අද (මාර්තු 23) ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ වාණිජ බැංකු කිහිපයක් ම සිය වෙබ් අඩවිවල අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 290ක් ලෙස ත් ගැනුම් මිල රුපියල් 275ක් ලෙස ත් දක්වා ඇත.

ඇතැම් බැංකු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල දක්වා තිබුණේ, රුපියල් 299ක් ලෙස ය.

ඒ අනුව, මේ වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 300 දක්වා ආසන්න වී තිබේ.

ආර්ථික විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙරට අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම මෙන් ම ආර්ථික කටයුතුවලට ද තවදුරට ත් බලපෑම් එල්ල වනු ඇති බව ය.

රුපියල ‘පාවීමට’ මාර්තු 9 වන දා සවස සිට ඉඩ දීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණ කළේ ය.