ජී.එල්. පීරිස්ගේ අමාත්‍ය ධූරය වෙනස් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

0
19

විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කර විදේශ කටුයතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අංක 2272/04 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් මෙය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

පෙබරවාරි මස 23 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජී.එල්. පීරිස් මහතා මෙලෙස විදේශ අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ජී.එල්. පීරිස් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස යළි ත් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලැබ ඇති බව එම ගැසට් පත්‍රයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.

   ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මෙතැනින් බලන්න…