ගම්මන්පිල තවත් තනතුරක් අත හරී

0
17

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා සීතාවක ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඔහු මේ බව දැනුම් දී ඇත.

අදාළ ලිපියේ මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ, මේ වන විට තමන් බලශක්ති අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බැවින් විධායක තනතුරක් වන සීතාවක ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති ධූරයේ තවදුරට ත් රැඳී සිටීම සුදුසු නොවන බව තම නිගමනය බව ය.

ඒ අනුව, තමන් එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව මන්ත්‍රීවරයා සිය ලිපිය මගින් ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා ඇත.

2022.03.22#UdayaGammanpila #PHU #PivithuruHelaUrumaya#EconomicCrisisLK #Seethawaka pic.twitter.com/Kuw70UEqOi— Udaya Gammanpila (@UPGammanpila) March 22, 2022