අධිභාර පනත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නැතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දීලා

0
56

දැඩි මතභේදයට තුඩු දුන් අධිභාර පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල නොවන බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇතැයි නියෝජ්‍ය  කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ ය.

නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා පැවසුවේ, එම පනත් කෙටුම්පත සරල බහුතරයකින් සම්මත කළ හැකි බව  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දන්වා ඇති බව ය.

රුපියල් කෝටි 200කට වැඩි ආදායම් උපයන සමාගම් හෝ පුද්ගලයන්ට 25% ක අධිභාරයක් පැනවීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම අධිභාර පනත් කෙටුම්පතේ අරමුණ ය.

මෙම පනත් කෙටුම්පත අනුව EPF සහ ETF අරමුදල්වලින් ද අධිභාර බද්දක් අය කෙරෙන බවට දැඩි විරෝධතා පළ විය.

පසුව, රජය ප්‍රකාශ කළේ, අදාළ අරමුදල්වලින් අධිභාර අය කිරීම සිදු නොකරන බව ය.