ශ්‍රී ලංකා රජය චීනයෙනුත් ඩොලර් බිලියන 2.5ක ණය ඉල්ලලා

0
21

ශ්‍රී ලංකා වත්මන් රජය චීනයෙන් යළි ත් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5ක ණය ඉල්ලා තිබේ.

අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කී ෂෙන්හොං මහතා ප්‍රකාශ කළේ, අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 01ක ණය පහසුකමක් ඉල්ලා ඇති බව ය.

ඊට අමතරව, භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය මුදලක් ද ඉල්ලා තිබේ.

තානාපතිවරයා සඳහන් කළේ, එම ණය ඉල්ලීම පිළිබඳව චීනය මේ වන විට සලකා බලමින් සිටින බව ය.

මේ අතර, මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දීය සංචාරයක නිරත වීමෙන් පසු එරටින් ද අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට අධික ණය මුදලක් ලබා ගත්තේ ය.