ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉන්දියාවට පැය 13න් පිහිනා ගිය ඔටිසම් දැරිය

0
46

ශ්‍රී ලංකාවේ තලෙයිමන්නාරම සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි දක්වා පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා පැය 13ක කාලයකදී පිහිනා යමින් නව වාර්තාවක් පිහිටවූ ඔටිසම් රෝගී 13 හැවිරිදි දැරියක පිළිබඳව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ.

ජියා රායි නමැති ඇය ඔටිසම් රෝගියෙකු වුව ද, එම රෝගයට ඇයගේ දක්ෂතා යටපත් කිරීමට හැකි වී නැත.

එම දැරිය පසුගිය 20 වන දා අලුයම් කාලයේ තලෙයිමන්නාරම සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි, අරිච්චල් වෙරළ තීරය කරා පිහිනීම ආරම්භ කර තිබිණි.

එම දුර කිලෝමීටර් 29ක් වූ අතර පැය 13ක කාලයකදී ඇය එම දුර නිම කර තිබිණි.

ජියා රායි දැරියගේ පියා ඉන්දීය නාවික හමුදා සාමාජිකයෙකි.

ඇය මීට පෙර වයස අවුරුදු 18ට අඩු ඉන්දීය දරුවන් සඳහා පිරිනැමෙන ඉහළ ම ගෞරව සම්මානයෙන් ද පිදුම් ලබා තිබේ.