යුක්‍රේන ජනපති ගත් දැඩි තීරණය

0
25

රුසියානු රජය සමග සබඳතා පවත්වන බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති යුක්‍රේනයේ දේශපාලන පක්ෂ 11ක ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන බව යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා නිවේදනය කර තිබේ.

යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොඩ්මීර් සෙලෙන්ස්කි, යුක්‍රේන පාර්ලිමේන්තුවේ විශාලතම නියෝජිතයින් සිටින රුසියානු හිතවාදී පක්ෂ ඇතුළු විපක්ෂයේ පක්ෂ කිහිපයක ලැයිස්තුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ෂරියා පක්ෂය, යුක්‍රේනයේ ප්‍රගතිශීලී සමාජවාදී පක්ෂය, යුක්‍රේනයේ සමාජවාදී පක්ෂය ඇතුළු තවත් පක්ෂ කිහිපයක් සීමා කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කර තිබේ.

යුක්‍රේන අධිකරණ අමාත්‍යංශය මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක කිරීමට වහා ම කටයුතු කරනු ඇති අතර යුද්ධ නීතිය පවතින කාලය තෙක් මෙම සීමා කිරීම් පවතිනු ඇතැයි සෙලෙන්ස්කි වැඩිදුරට ත් ප්‍රකාශ කර ඇත.