මැති ඇමති පිරිසක් ආණ්ඩුවෙන් යන්න සූදානමින්

0
20

ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කලකිරීමෙන් සිටින කැබිනට් ඇමතිවරු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් සිටින බව ත් ඔවුන් තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීමට සූදානමින් සිටින බව ත් වාර්තා වේ. 

විශේෂයෙන් ම ආණ්ඩුව පත්වීමෙන් පසු අමාත්‍ය ධූර හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර බෙදූ ආකාරය පිළිබඳව මෙම අර්බුදය පැවති බව ත් ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩුව අනුගමනය කළ වැරදි ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් එම මැති ඇමතිවරු ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කලකිරීම් තවත් තීව්‍ර වී ඇති බව ත් වාර්තා වේ.

විශේෂයෙන් ම මේ පිරිස් ආණ්ඩුවේ රඳවා ගැනීමට ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල නායකයන් තවදුරට ත් මෙහෙයුමක නිරත වෙමින් පවතින අතර එය ද මේ වන විට එතරම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කර නැතැයි ද වාර්තා වේ.

විශේෂයෙන් විමල් වීරවංශ සහ උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අමාත්‍ය ධූර අහෝසි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය නිසා මෙම අර්බුදය තවත් උග්‍ර වී ඇතැයි ද මෙවැනි කරුණු ඇතුළු අර්බුදයන් සමනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවීමට ආණ්ඩුවට සිදුවූ බව ද මේ වන විට ආණ්ඩුව තුළ ස්වාධීනව ක්‍රියා කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් පැවැසීය.

මේ පිළිබඳව ඉඟියක් පසුගිය දා ආණ්ඩුවේ ඉහළ තනතුරකින් ඉවත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ද පළකළ අතර ඔහු පැවැසුවේ තම ඉවත්වීම ආණ්ඩුව තුළ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ කලකිරීමෙන් සිටින බොහෝ දෙනෙකුට ඉදිරි තීරණ ගැනීමට උපකාරි වනු ඇති බව ය.