මාතෘ මරණ ගැන ලංකාවට WHO දුන් ඉලක්කය

0
28

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන සජීවී දරු උපත් ලක්ෂයකට මාතෘ මරණ 30ත් 34ත් අතර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වෙයි.

එසේ සිදුවන මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව 2030 වසර වන විට 16 දක්වා අඩු කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉලක්කයක් ලබාදී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සනත් ලැනරෝල් පැවසීය.

දරු ප්‍රසූතියේදී ඇතිවන සංකූලතා නිසා සිදුවන මාතෘ මරණ අඩුකර ගැනීමේ පියවරක් ලෙස මාතෘ මරණ පිළිබඳ රහසිගත දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනය තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන මාතෘ මරණවලට හේතු විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා මෙරට භාවිත වන්නේ වසර 35ක් පැරණි ක්‍රමවේදයක් බවත් වසර 10ක් තිස්සේ මෙරට සිදුවන මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව එකම සීමාවක පවතින බව ත් සඳහන් කළ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය සනත් ලැනරෝල් එම මරණ සංඛ්‍යාව අඩුකර ගැනීමේ අරමුණෙන් නව විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට තීරණය කළ බව ත් සඳහන් කළේ ය.

මෙම රහසිගත විශ්ලේෂණය මගින් මෙරට මාතෘ මරණ සඳහා හේතුවන කරුණු හඳුනාගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත භාරදීමට නියමිතව ඇත.

එම වාර්තාව අනුව පවතින ගැටලු සහ අඩුපාඩු හඳුනාගෙන ඒවා නිවැරදි කර ගැනීමෙන් මාතෘ මරණ අඩුකර ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අනාවරණය විය.