කිරිපිටි කිලෝවක් රු. 1900 පනී

0
18

කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමීමට කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, ග්‍රෑම් 400 ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රු. 250කින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇති අතර කිලෝග්‍රෑම් 1 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 600කින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර ඇත.

මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ග්‍රෑම් 400 ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක නව මිල රු. 790 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් මීට පෙර වෙළෙඳපොළේ අලෙවි වූයේ රු. 540ක මිලකට ය.

එමෙන් ම, කිලෝග්‍රෑම් 1 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 1,945ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. 

එම පැකට්ටුවක් මීට පෙර වෙළෙඳපොළේ අලෙවි වූයේ රු. 1,345ක මිලකට ය.

⁣ලෝක වෙළෙඳපොළේ කිරිපිටි මිල ඉහළ යාම සහ රට තුළ කිරිපිටි ආනයනයට අවශ්‍ය ඩොලර් හිඟය මෙම මිල ඉහළ දැමීම සඳහා හේතුව බව එම සංගමය සඳහන් කර තිබේ.