“ඉන්දියානු ණය ආධාර මගින් ලැබුණු ඉන්ධන ගොඩබෑම ආරම්භ කළා” – සභාපති

0
13

ඉන්දියානු ණය ආධාර ක්‍රමය හරහා හිමි වූ ඉන්ධන මේ වන විට ත් මෙරටට ලැබෙමින් පවතින බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, අදාළ ණය ආධාර ක්‍රමය මගින් ලද ඉන්ධන පසුගිය මාර්තු 13, 14 දිනවල සිට ම නෞකාවලින් ගොඩබෑම ආරම්භ කළ බව ය.

එමගින් පෙට්‍රල්, ඩීසල්, දැවි තෙල් සහ ගුවන් යානා ඉන්ධන ආදිය හිමි වූ බැවින් රටේ පවතින ඉන්ධන ගැටලුව යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට එම සැපයුම රුකුලක් වන ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ, මෙරට දෛනික පෙට්‍රල් අවශ්‍යයතාව මෙ.ටො. 5500 ක් සහ ඩීසල් අවශ්‍යතාව මෙ.ටො. 3300ක් පමණ වන නමුත්, අද වන විට දෛනිකව ඉන්ධන තොග ගබඩා මගින් පෙට්‍රල් මෙ.ටො. 7000-8000 අතර ප්‍රමාණයක් සහ ඩීසල් මෙ.ටො. 4200-4500 අතර ප්‍රමාණයක් නිකුත් කිරීමට සිදුව ඇති බව ය.

ඊට හේතුව දෛනික අවශ්‍යතාවයට සරිලන ප්‍රමාණයට වඩා ජනතාව ඉන්ධන ලබාගැනීම බව ඔහු පැවසීය. 

රටේ සාමාන්‍ය පරිභෝජනයට, විදුලිය නිපදවීමට සහ ධීවර ජනතාවට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීම සඳහා මේ වන විට ප්‍රධාන ඉන්ධන ගබඩා තුළින් රට පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ඉන්ධන බවුසර් පිටත් කර යවා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ඔහු සඳහන් කළේ, මේ වන විට තවත් පෙට්‍රල් 92, ජෙට් ඒවන් සහ ඩීසල් අඩංගු නෞකා කිහිපයක් ම මෙරටට පැමිණ ඇති බව ය. 

එබැවින් ජනතාවට තවදුරට ත් පෝලිම්වල සිටීමට අවශ්‍යතාවක් නොවන බව ද ඔහු වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.