තෙල් බවුසර්වලට කොළඹට එන්න තෙල් නෑ ලු

0
21

යළි උත්සන්න වූ ඉන්ධන හිඟය හමුවේ දුර පළාත්වල ඇති ඉන්ධන බවුසර් බොහොමයකට සිය ධාවන කටයුතු සඳහා ඩීසල් නොමැතිව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ තත්ත්වය නිසා එම බවුසර්වලට ඉන්ධන ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා කොළඹට ඒමට නොහැකි වී තැන තැන නවතා ඇතැයි ද එම බවුසර් හිමියෝ මැසිවිලි නගති.

ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන් වැඩ වර්ජනයකට යාමත් සමග ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු අඩපණ විය.

මෙය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහා සියලු ඉන්ධන බවුසර් ධාවනයට එක් කළ යුතුව තිබුණ ත් දුර පළාත්වල ඇති බවුසර් බොහොමයකට මෙලෙස ධාවනය සඳහා ඩීසල් නොමැති වීමෙන් ඊයේ ද (මාර්තු 17) කොලොන්නාව සහ මුතුරාජවෙල තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත වෙත බවුසර් පැමිණ තිබුණේ නැත.

මේ තත්ත්වය තෙල් ප්‍රවාහනයට බාධාවක් බවද තෙල් සංස්ථා ප්‍රකාශකයෙකු ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

මෙම ඉන්ධන අර්බුදය යළිත් උත්සන්න වීම හේතුවෙන් පොහෝදිනය වූ ඊයේ දවසේ ද කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල ඉන්ධන හල් අසල දැඩි පෝලිම් නිර්මාණය වී තිබූ අතර දුර පළාත් සඳහා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය ද අවම වශයෙන් සිදු විය.