කොවිඩ් සංචරණ සීමා ගැන එක්සත් රාජධානිය ගත් අලුත් ම තීරණය

0
21

එක්සත් රාජධානියට ඇතුළු වන පුද්ගලයින් සඳහා පනවා තිබුණු සියලු කොවිඩ් සංචරණ සීමා ඉවත් කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව, එන්නත් ලබා නොගත් පුද්ගලයින්ට ද කොවිඩ් පරීක්ෂණවලට භාජනය වීමකින් තොරව එරටට ඇතුළු වීමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, මගී ස්ථානගත කිරීමේ ආකෘති පත්‍ර ද ඉවත් කර ඇති බව ය.

එන්නත් ලබා ගත් පුද්ගලයින් පරීක්ෂණ සඳහා භාජනය විය යුතු බව වූ නීතිය මීට පෙර ඉවත් කිරීමට එරට බලධාරීන් කටයතු කර තිබිණි.

කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් එකසත් රාජධානිය පළමු වරට එරට සංචරණ සීමා පැනවූයේ මීට වසර දෙකකට පෙර ය.

කෙසේ වෙතත්, බොහෝ රටවල්වල තවමත් කොවිඩ් සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක බැවින් එක්සත් රාජධානියේ සංචාරකයින්ට එම රටවල් පනවා ඇති නීති පිළිබඳව පරීක්ෂා කර සංචාරයේ නිරත වන ලෙසට බලධාරීන් උපදෙස් ලබා දෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ය.